Lead oras at ang kagyat na pangangailangan

Lead oras at ang kagyat na pangangailangan

Karaniwan ang pamantayan o ang produkto na ginamit ay inutos na kailangan ng 5 hanggang 10 na araw ng trabaho, ang CNC machine control panel (hindi kasama ang mga sample) ay nangangailangan ng 7 hanggang 14 araw ng trabaho. Kung ito ay kagyat na, gagamitin namin ang linya ng produkto at produksyon sa pagsasaalang-alang bago sumagot.

Press Release